Βιολογικός Βασιλικός Πολτός: Η Πηγή Νεότητας της Φύσης

Ο Βασιλικός Πολτός είναι πολύ γνωστός στην ιστορία ως η μυστική πηγή νεότητας και αποτελεί την αποκλειστική και μοναδική τροφή της βασίλισσας μέλισσας . Παράγεται από τον υπογνάθιο αδένα των εργατριών μελισσών του γένους Apis mellifera L.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.